Annalan alueen koulun vanhempainyhdistys on perustettu vuonna 2019, kun Annalan koulun ja Karosen koulun vanhempainyhdistykset yhdistyivät. 

Annalan alueen koulun vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on 

  • edistää lasten ja nuorten vanhempien sekä kasvatusyhteisön välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä
  • tukea koteja ja kasvatusyhteisöjä terveellisen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön luomiseksi lapsille ja nuorille sekä edistää heidän hyvinvointiaan
  • tuoda esille vanhempien näkemyksiä kasvatusyhteisöjä, opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
  • toimia lasten ja nuorten vanhemmille yhteistyön, vertaistuen ja vaikuttamisen foorumina.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • perehtyy kasvatusyhteisön toimintaan ja opetuksen järjestämiseen
  • järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja muita vastaavia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä vanhempainiltoja yhteistyössä kasvatusyhteisön kanssa
  • tiedottaa vanhempainyhdistyksen toiminnasta ja tukee vanhempien ja kasvatus-yhteisön välistä viestintää
  • pitää yhteyttä kasvatusyhteisön toimijoihin, sekä toimii yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa
  • voi tukea toiminnallisesti ja taloudellisesti kasvatusyhteisöä, oppilaskunta-, oppilaiden kerho- ja harrastustoimintaa
  • seuraa kunnallista päätöksentekoa, tekee esityksiä ja aloitteita sekä osallistuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen toiminta-alueellaan.

Vanhempainyhdistys rahoittaa peli- ja ulkoiluvälineitä sekä välituntileikkejä että Eppu-kerhon toimintaa varten. Perinteisesti yhdistys jakaa stipendejä kouluvuoden päätteeksi ja hankkii lukudiplomin suorittaneille 6.-luokkalaisille kirjalahjan. Vanhempainyhdistys on neuvotellut koulukuvaussopimuksen Annalan koulun koulutaloille ilman järjestelypalkkiota vanhempainyhdistykselle, jotta kaikilla on mahdollisuus saada koulukuvat mahdollisimman edulliseen hintaan. Tapahtumien järjestäminen on valitettavasti nyt tauolla koronan takia, mutta ennen rajoituksia vanhempainyhdistys on järjestänyt muun muassa kyläpikkujoulut ja diskoja Annalan koulutalolla. Erilaisten tapahtumien yhteydessä on myös kerätty varoja yhdistykselle.

Yhdistys rahoittaa toimintaansa julkisilla avustuksilla, keräämällä kannatusjäsenmaksua ja järjestämällä varainhankintakampanjoita.